Imate pravosnažnu presudu, suprotna strana dobrovoljno ne ispunjava obaveze, kako pokrenuti izvršenje

Izvor: otvorenavratapravosudja.rs | 09-Feb-2020 | 22:24

Ukoliko imate pravnosnažnu presudu suda, a suprotna strana ne ispunjava dobrovoljno svoju obavezu, možete pokrenuti izvršni postupak protiv tog lica kako bi obaveza ustanovljena presudom bila prinudno izvršena.

U IZVRŠNOM POSTUPKU VI STE IZVRŠNI POVERILAC

Suprotna strana može dobrovoljno da postupi po presudi, u roku koji je odredio sud (obično je to rok od 8 ili 15 dana od dana kada je suprotna strana primila sudsku odluku). Ukoliko izostane dobrovoljno ispunjenje, možete pokrenuti postupak izvršenja. Dodatno, ako je suprotna strana obavezana da se ubuduće ponaša u skladu s presudom, suprotno postupanje stranke je povod za pokretanje postupka izvršenja (npr. ako roditelj prestane da plaća izdržavanje detetu). Da biste znali da li je odluka suda postala izvršna, potrebno je da se informišete kod organa koji je doneo tu odluku (najčešće je to sud). Nakon što dobijete potvrdan odgovor, zatražite od ovlašćenog službenika pisarnice tog suda da stavi potvrdu (klauzulu) o izvršnosti – pečat na kome piše datum kada je odluka postala izvršna. To je formalni uslov za pokretanje izvršnog postupka.

KAKO POKREĆEM POSTUPAK IZVRŠENJA?

Izvršni postupak pokrećete, po pravilu, podnošenjem Predloga za izvršenje nadležnom sudu. To je sud na čijem području izvršni dužnik ima prebivalište ili boravište (odnosno sedište, ako je dužnik pravno lice). Postoje situacije gde se Predlog podnosi direktno javnom izvršitelju – npr. kada je izvršni dužnik Republika Srbija, autonomna pokrajina, opština, grad ili drugi korisnik budžetskih sredstava. U tim slučajevima javni izvršitelj ujedno odlučuje o pokretanju postupka, donosi Rešenje o izvršenju i potom sprovodi izvršenje. Predlog za izvršenje je podnesak koji mora da sadrži određene elemente da bi ga sud usvojio i kako bi organ koji vodi izvršenje mogao da ga sprovede po uputstvima koje ste naveli u Predlogu.

Ko sprovodi izvršenje: sud ili javni izvršitelj?

Od pokretanja izvršnog postupka treba razlikovati sprovođenje izvršenja. O pokretanju postupka po pravilu odlučuje sud, a izvršenje sprovode sud ili javni izvršitelj. Da li će izvršni postupak voditi sud ili javni izvršitelj zavisi od nadležnosti.

Sud je isključivo nadležan za:

- izvršenje radnji koje može da izvrši samo dužnik (npr. uzdržavanje od smetanja državine);

- izvršenje odluka iz oblasti porodičnih odnosa, osim naplate zakonskog izdržavanja;

- izvršenje odluke o vraćanju zaposlenog na rad.

Javni izvršitelji su isključivo nadležni za izvršenje ostalih rešenja o izvršenju donetih na osnovu izvršnih isprava, rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave, rešenja o usvajanju predloga za protivizvršenje, rešenja o izvršenju rešenja o izrečenim sudskim penalima, kao i onda kada je to predviđeno posebnim zakonom.

PRIMER: U slučaju da ste sudskom odlukom vraćeni na posao, izvr­šni postupak po toj odluci sprovodi sud, dok sva ostala potraživanja iz istog odnosa (zaostale zarade i doprinose, naknadu štete...) može sprovesti javni izvršitelj.

U zavisnosti od toga ko sprovodi izvršenje, u Predlogu se navode podaci o sudu ili podaci o javnom izvršitelju.

Koje sredstvo i predmet izvršenja bi trebalo da predložim?

Predmet i sredstvo izvršenja razlikuju se u zavisnosti od Vašeg potraživanja – da li potražujete od dužnika novčano potraživanje (novčani iznos) ili nenovčano potraživanje (pokretnu stvar, npr. automobil). Sredstva izvršenja radi namirenja novčanog potraživanja su: prodaja nepokretnosti dužnika, prodaja pokretnih stvari, zajednička prodaja nepokretnosti i pokretnih stvari, prenos novčanog potraživanja dužnika, prenos dužnikove zarade, prenos novčanih sredstava s tekućeg računa ili štednog uloga dužnika, prodaja udela dužnika u privrednom društvu i sl.

Sredstva izvršenja radi ostvarivanja nenovčanog potraživanja su: predaja pokretnih stvari dužnika, ispražnjenje i predaja nepokretnosti, činjenje ili nečinjenje i trpljenje dužnika, predaja maloletnog deteta ili izvršenje drugih odluka u oblasti porodičnih odnosa, vraćanje zaposlenog na rad i sl.

Ukoliko od dužnika potražujete konkretnu stvar (na primer automobil), za sredstvo izvršenja naznačićete predaju pokretne stvari izvršnog du­ žnika, a za predmet konkretnu spornu stvar (automobil).

U Rešenju o izvršenju radi namirenja novčanog potraživanja određuju se po pravilu ona sredstva i predmeti koje ste naveli u Vašem predlogu za izvršenje. Ako ste naznačili više sredstava i predmeta izvršenja, javni izvršitelj će ograničiti izvršenje samo na ona sredstva i predmete koji su dovoljni da Vi, kao poverilac, namirite svoje potraživanje. Ako to ipak nije dovoljno da se namirite ili ako postoji očigledna nesrazmera izme- đu visine Vašeg potraživanja i određenog sredstva i predmeta, izvršitelj Moja prava u izvršnom postupku 16 može promeniti sredstvo i predmet izvršenja ili odrediti da se izvršenje nastavi nekim drugim sredstvom i predmetom pored već određenih.

Ukoliko potražujete novčani iznos, možete da naznačite konkretno sredstvo i predmet izvršenja, ili da predložite izvršenje na celokupnoj imovini dužnika podnošenjem Predloga za izvršenje na celokupnoj imovini izvršnog dužnika.

U tom slučaju, za odlučivanje o Predlogu za izvršenje mesno je nadležan sud na čijem području izvršni dužnik ima prebivalište ili boravište, odnosno sedište. U Rešenju o izvršenju ne navode se sredstvo i predmet izvršenja, već se izvršenje odre- đuje na celokupnoj imovini izvršnog dužnika.

Izvršenje na celokupnoj imovini dužnika podrazumeva da izvršitelj može da odredi bilo koje sredstvo i predmet u skladu sa zakonom. U većini slučajeva će poći od najjednostavnijeg i najefikasnijeg – npr. prenosom novca s računa dužnika na Vaš račun. Ukoliko dužnik nema sredstava na računu, izvršitelj će razmotriti sledeće po redu sredstvo i predmet izvršenja, npr.: popis, procenu i prodaju pokretnih stvari dužnika.

Detaljnije na linku otvorenavratapravosudja.rs

Komentari
0
Pošalji komentar
l9V bSZ
Slažem se sa uslovima i pravilima pisanja pisanja komentara.
Povezane Vesti: