Drugi Forum naprednih tehnologija

Izvor: Niški portal | 12-Nov-2016 | 12:01

Forum naprednih tehnologija – potencijali Grada Niša održaće se drugi put 15. i 16. novembra u Oficirskom domu.

Ova manifestacija je prilika da se kroz panele, prezentacije i izložbe prikažu dostignuća naprednih tehnologija. U okviru Foruma održaće se i sedmi ICT forum, koji organizuje Regionalna privredna komora Niš, kao i sajam zapošljavanja u organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje.

Ideja organizatora je da okupi sve aktivne stejkholdere na polju naprednih tehnologija u oblasti privrede, nauke i obrazovanja i da Niš, kao centar koji raspolaže vrhunskim kapacitetima na polju elektronike, mašinstva i informaciono-komunikacionih tehnologija, predstavi nadležnim ministarstvima, istraživačko-razvojnim institucijama, donatorskim i diplomatskoj zajednici.Cilj foruma je da okupi nosioce aktivnosti u oblasti naprednih tehnologija, mapira nedovoljno promovisane potencijale Niša, stvori uslove za uspostavljanje lanaca snabdevača velikih, prisutnih kompanija u lokalnoj zajednici i sektora malih i srednjih preduzeća.

Organizator Foruma naprednih tehnologija je Grad Niš i partneri: Regionalna privredna komora Niš, Nacionalna služba za zapošljavanje, Elektronski fakultet u Nišu i Niški klaster naprednih tehnologija NICAT.

Detaljnije informacije zainteresovani mogu pronaći na sajtu foruma: www.forumnt.rs.

Komentari
0
Pošalji komentar
Ti9 UVi
Slažem se sa uslovima i pravilima pisanja pisanja komentara.
Povezane Vesti: