Od 1. marta overa kod beležnika

Izvor: Niški portal | 01-Mar-2017 | 13:37

Od danas će u gradovima i opštinama za čije su područje izabrani javni beležnici, poslovi overe potpisa, rukopisa i prepisa preći u njihovu isključivu nadležnost, saopštilo je Ministarstvo pravde. To je regulisano Zakonom o overi potpisa, rukopisa i prepisa, koji je usvojen u avgustu 2014. godine.

    

U gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, ove poslove nastavljaju da obavljaju osnovni sudovi, sudske jedinice, prijemne kancelarije osnovnih sudova, kao i opštinske uprave.

Iako javnobeležničke poslove danas u Srbiji obavljaju 162 javna beležnika, i dalje postoji 12 područja osnovnih sudova za koje nije imenovan javni beležnik. U tim područjima sudova i dalje će poslove overe obavljati sudovi i opštinske uprave, kao što su to činili i do 1. marta 2017. godine.

Osim imenovanih javnih beležnika, ovlašćenje da obavljaju poslove overe potpisa imaju i zaposleni u kancelariji javnog beležnika – javnobeležnički pomoćnik, saradnik i pripravnik, te će poslove overe nakon 1. marta obavljati više od 400 lica, što je veći broj od broja lica koja su u sudovima radila poslove overe pre 1. marta.

Kada je u pitanju overa potpisa u vezi sa predlogom kandidata za predsedničke izbore, overa potpisa će se od 1. marta vršiti u javnobeležničkim kancelarijama (u mestima u kojima postoji javni beležnik) ili u osnovnim sudovima i sudskim jedinicama, u mestima u kojima nije imenovan beležnik.

Kako opštinske uprave ni do sada nisu imale nadležnost za overu potpisa u postupku predlaganja kandidata, ove uprave te poslove ne mogu i neće vršiti ni nakon 1. marta.

Komentari
0
Pošalji komentar
lLn bBf
Slažem se sa uslovima i pravilima pisanja pisanja komentara.
Povezane Vesti: