Podizanje svesti o seksualnom i reproduktivnom zdravlju

Izvor: Niški portal | 03-Oct-2019 | 07:54

Centar za porodicu prokupačkog Doma zdravlja, organizovao je edukativno predavanje za učenike Poljoprivredne škole „Radoš Jovanović Selja" u Prokuplju.

„Reproduktivno zdravlje", bila je tema predavanja za srednjoškolce, sa ciljem da se mladi upoznaju sa značajem očuvanja reproduktivnog zdravlja.

Učenici trećeg razreda ove Škole, bili su veoma zainteresovani za temu i u velikom broju prisustvovali predavanju.

-Pored edukacije, učenici su imali priliku da sa stručnim licima razgovaraju i dobiju korisne savete o načinu ponašanja pri izboru partnera. Posebno je bilo reči o metodama kontracepcije, u cilju stvaranja navika i očuvanja reproduktivnog zdravlja radi budućeg planiranja porodice i ostvarivanja zdravog potomstva, navode edukatori Centra za porodicu.

Polazeći od definicije Svetske zdravstvene organizacije da je zdravlje „stanje potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i onesposobljenosti", pod reproduktivnim zdravljem podrazumeva se postignuto blagostanje (fizičko, psihičko i socijalno) u svim oblastima vezanim za reproduktivni sistem u svim fazama života. Osim toga, pojam reproduktivnog zdravlja odnosi se i na mogućnost ljudi da imaju zadovoljavajući i bezbedan polni život, da imaju sposobnost da ostvare potomstvo, ali i slobodu odlučivanja o tome da li će, kada i koliko puta tu mogućnost iskoristiti.

Na reproduktivno zdravlje uticaj imaju mnogobrojni faktori, kao što su uzrast u kojem se stupa u polne odnose, seksualna iskustva i aktivnost, ukupan broj seksualnih partnera i način izbora partnera, trajanje seksualnih veza, način planiranja porodice i mnogi drugi.

Glavni faktori koji negativno utiču na reproduktivno zdravlje su neplanirana i neželjena trudnoća i namerni prekid trudnoće (abortus) kao i polno prenosive infekcije.

Mladi ljudi su podložni različitim uticajima užeg i šireg socijalnog okruženja koji u manjoj ili većoj meri utiču na njihovo znanje, stavove i ponašanje u oblasti seksualnosti i reprodukcije. Posledica telesne i psihosocijalne nezrelosti adolescenata je ugroženo reproduktivno zdravlje.

Komentari
0
Pošalji komentar
uLg ZJb
Slažem se sa uslovima i pravilima pisanja pisanja komentara.
Povezane Vesti: