Savet za mlade podržava rad opštinskih kancelarija za mlade

Izvor: Niški portal | 20-Apr-2017 | 16:32

Savet za mlade grada Niša usvojio je plan rada za 2017. godinu koji je isti kao i za prethodnu.

Članovima Saveta predstavili su se i koordinatori kancelarija za mlade pri gradskim opštinama. Dogovoreno je da ovo skupštisko telo učestvuje i podržava projekte koje budu radile opštinske kancelarije, a njihovi predstavnici će imati mogućnost da učestvuju u radu Saveta.

    

Na dnevnom redu četvrte Sednice Saveta za mlade razmatrao se   predlog za pokretanje inicijative za promenu Zakona maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnojpravnoj zaštiti mlaoletnih lica. Savet je analizirao pojedine članove u Zakonu, ali nije izglasan ni jedan konkretan predlog izmena. Članovi tela su izrazili želju da se konsultuju sa stručnim licima, pravnicima, pedagozima, psiholozima.

Komentari
0
Pošalji komentar
W04 ed3
Slažem se sa uslovima i pravilima pisanja pisanja komentara.
Povezane Vesti: