Sutra sednica Skupštine Grada

Izvor: Niški portal | 08-Oct-2018 | 09:44

28. sednica Skupštine Grada Niša održaće se u utorak 09.10.2018 sa početkom od 08:00. Za 28. sednicu Skupštine Grada Niša predlažem sledeći:

D N E V N I R E D

1.PREDLOG PRVIH IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE PODRUČJA GRADSKE OPŠTINE PANTELEJ – PRVA FAZA (PARCIJALNE IZMENE)

2.PREDLOG PROGRAMA O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA ODRŽAVANjA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE JAVNOG ZEMLjIŠTA GRADSKOG I SEOSKOG PODRUČJA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2018. GODINU

3.PREDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA

4.PREDLOZI REŠENjA O:

1) IMENOVANjU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „MEDIANA“ NIŠ
2) IMENOVANjU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA VODOVOD I KANALIZACIJU „NAISSUS“ NIŠ
3) IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA STAMBENE USLUGE „NIŠSTAN“ NIŠ
4) IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA DIREKCIJA ZA JAVNI PREVOZ GRADA NIŠA NIŠ
5) IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „GORICA“ NIŠ

5.PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA PROGRAMA POSLOVANjA JKP „OBJEDINjENA NAPLATA“ NIŠ ZA 2018. GODINU

6.PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA PROGRAMA POSLOVANjA JKP „PARKING-SERVIS“ NIŠ ZA 2018. GODINU

7.PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA PROGRAMA POSLOVANjA JKP „TRŽNICA“ NIŠ ZA 2018. GODINU

8.PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI I DOPUNI STATUTA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA „NIŠ“

9.PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O ORGANIZACIJI UPRAVE GRADSKE OPŠTINE CRVENI KRST

10.PREDLOZI REŠENjA O:

1) DAVANjU PRETHODNOG MIŠLjENjA I POKRETANjU INICIJATIVE RADI ODREĐIVANjA NAZIVA ”SVETA PETKA” ZA NOVOOBRAZOVANO NASELjENO MESTO NA TERITORIJI GRADA NIŠA
2) DAVANjU PRETHODNOG MIŠLjENjA I POKRETANjU INICIJATIVE RADI ODREĐIVANjA NAZIVA ”BANjA TOPILO” ZA NOVOOBRAZOVANO NASELjENO MESTO NA TERITORIJI GRADA NIŠA

11.ODBORNIČKA PITANjA I INICIJATIVE

Sednica će se održati u velikoj sali Skupštine Grada Niša, Ulica Nikole Pašića 24.

Komentari
0
Pošalji komentar
vxO aSC
Slažem se sa uslovima i pravilima pisanja pisanja komentara.
Povezane Vesti: