JKP “Tržnica” Niš smanjila rashode za više od 2 miliona

Izvor: Niški portal | 13-May-2019 | 11:11

Poređenjem ostvarenih troškova u periodu od 01.01. - 31.3.2019. i 01.01. - 31.3.2018. došlo se do zaključka da je JKP „Tržnica“ Niš u posmatranom periodu 2019. godinu poslovala domaćinski ostvarivši smanjenje troškova u odnosu na 2018. godinu u visini od 2.303.301,00 dinara. 

U odnosu na prvi kvartal prethodne godine JKP „Tržnica“ Niš je zahvaljujući izuzetnom zalaganju pravnog sektora preduzeća na ime troškova kazni za privredne prekršaje ostvarila uštedu u visini od čak 940.423,00 dinara.

Dovođenjem u odnos troškove goriva između ova dva obračunska perioda, uočava se pad rashoda po ovom osnovu u 2019 godini za 32%. Evidentana je ušteda i kod troškova mobilne i fiksne telefonije od čak 62%, odnosno 237.862,00 dinara.

Za usluge održavanja, preduzeće je ove godine izdvojilo 54% manje ili 258.615,00 dinara.

Po osnovu ugovora o tehničko poslovnoj saradnji ostvarena je ušteda od 81%. Stavljajući u odnos prvi kvartal 2017. sa prvim kvartalom 2019. godine evidentna je ušteda u iznosu od 122.956,00 dinara ili čak za 58% kod troškova reprezentacije.

“Iako smo uspeli da smanjimo troškove u odnosu na prethodne godine (2017. i 2018.), povećali prihode u nekim delovima poslovanja, povećali naplatu na preko 95%, evidentna je i recesija u pijačarstvu koja se ogleda u smanjenju broja zakupljenih robnih tezgi.” - istakao je direktor Đorđević.

I pored recesije, povlačenjem pozitivnih poslovnih poteza Tržnica uspešno izmiruje sve tekuće obaveze kao i reprogramirane dugove, a trudiće se da to i nadalje čini.

“Moram naglasiti da je Tržnica, na kraju 2017. Godine, samo prema EPS-u, imala dug od 15.758.850,00 dinara.” - kaže Goran Đorđević.

Na kraju razgovora za naš portal, direktor JKP "Tržnica" Niš, gospodin Goran Đorđević, zahvalio se rukovodstvu preduzeća, kao i svim zaposlenima i predstavnicima sindikata , na odličnoj saradnji i razumevanju prilikom donošenja odluka, od kojih su neke bile teške, a sve u cilju uspešnog poslovanja preduzeća, sigurnosti zaposlenih i zadovoljnih građana našeg grada.

Komentari
0
Pošalji komentar
4nf K3m
Slažem se sa uslovima i pravilima pisanja pisanja komentara.
Povezane Vesti: