U petak sednica Skupštine Grada

Izvor: Niški portal | 27-Aug-2018 | 09:46

27.sednica Skupštine Grada Niša u petak 31.08.2018 od 8.sati.

Za 27.sednicu predložen je sledeći dnevni red :

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 26.sednice Skupštine Grada Niša
  2. Predlog odluke u pristupanju promene Statuta Grada Niša
  3. Predlog strategije bezbednosti saobraćaja na putevima grada Niša za period od 2017 – 2021.godine sa akcionim planom za sprovođenje strategije bezbednosti saobraćaja na putevima Grada Niša za period od 2017 do 2021.godine.
  4. Predlog odluke o usvajanju lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja interno raseljenih lica i povratnika po reademisiji u Gradu Nišu u periodu od 2018 do 2022.godine.
  5. Predlog odluke o sprovođenju konkursa za izbor direktora Javno Komunalnih Preduzeća Gorice Niš, Javno Komunalnih Preduzeća Mediana, Javno Komunalnih Preduzeća Naissus, Javno Komunalnih Preduzeća  Niš Stan, Javno Komunalnih Preduzeća  Direkcija za javni prevoz Grada Niša.
  6. Predlog odluke os tavljanju van snage odluke o povećanju osnovnog kapitala Javnog Preduzeća za aerodromske usluge Aerodrom Niš.
  7. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na statut o izmeni i dopuni statuta Javnog Komrnalnog Preduzeća Mediana Niš.
  8. Predlog rešenja o prenosu prava korišćenja školi za osnovno i srednje obrazovanje 14.Oktobar Niš sa poslovnim sedištem u Nišu Goce Delčeva br. 2 na nepokretnostima u javnoj svojini Grada Niša na neodređeno vreme i bez naknade.
  9. Odbornička pitanja i inicijative.
Komentari
0
Pošalji komentar
iD2 2vN
Slažem se sa uslovima i pravilima pisanja pisanja komentara.
Povezane Vesti: