U slučaju da naletite na NEOBELEŽENU udarnu rupu na kolovozu možete pozvati saobraćajnu policiju

Izvor: Niški portal | 06-Feb-2019 | 13:11

Štetu na kolima koja je nastala naletanjem na udarnu rupu moguće je naplatiti, ali pod određenim uslovima.

Prvo je potrebno utvrditi ko je odgovoran. 

Zakon o putevima stupio na snagu 08. juna 2018.

Odgovornost za štetu upravljača jasno je definisana u Zakonu o putevima.

U slučaju da dođe do oštećenja usled naletanja na NEOBELEŽENU udarnu rupu na kolovozu potrebno je pozvati saobraćajnu policiju da izađe na lice mesta. Do njenog dolaska najbolje bi bilo da vozilo ne pomerate. U svakom slučaju, slikajte i snimite kompletnu situaciju. Dobro bi bilo da imate i svedoka.

Naglasili smo "neobeleženu" jer je slučaju da je oštećenje obeleženo znači da niste poštovali signalizaciju, odnosno da niste vozili u skladu sa uslovima puta, pa ne samo da nećete moći išta da naplatite, već postoji mogućnost i da vi dobijete kaznu.

Isto vam se može desiti, ako ste "odvalili" točak na rupu a bili pod uticajem alkohola ili opijata

Brže i jeftinije do zapisnika o udesu

Nakon što patrola sačini zapisnik, dalja procedura zavisi od toga da li posedujete kasko polisu za svoje vozilo ili ne.

Ukoliko imate kasko, prijavićete svojoj osiguravajućoj kući štetu. Vozilo će biti pregledano od strane procenitelja koji će sačiniti Zapisnik o oštećenju te vozilo fotografisati, a vi ćete ući u dalju proceduru obeštećenja. U nadležnosti vaše osiguravajuće kuće je postupak pribavljanja Izveštaja o saobraćajnoj nezgodi a preko portala Udruženja osiguravača Srbije, te više ne morate odlaziti u nadležni MUP po Zapisnik.

Ukoliko niste osigurani kasko polisom, već imate samo polisu obavezne autoodgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima, tada ste primorani da štetu potražujete od nadležnog upravljača puta. Stoga ste dužni izvršiti obezbeđenje dokaza bilo u vidu Zapisnika o oštećenju vozila sa fotografijama koji će sačiniti procenitelj iz osiguranja (ne mora biti osiguranje koje je izdalao polisu autoodgovornosti za Vaše vozilo), bilo u vidu Nalaza i mišljenja sudskog veštaka odgovarajuće struke (mašinske ili saobraćajne). U ovom slučaju da biste dobili Izveštaj policije o saobraćajnoj nezgodi obratićete se direktno Udruženju osiguravača Srbije, pojasnili su za MONDO u osiguravajućoj kući "Milenijum osiguranje".

Nakon dobijanja procene, pismeni zahtev za naknadu štete u pismenom obliku podnesite nadležnom preduzeću koje je zadužena za održavanje konkretne saobraćajnice.

U slučaju da se prihvati odštetni zahtev, naknada bi trebala biti isplaćena. U suprotnom, pokreće se parnični postupak podnošenjem tužbe sa pripadajućim dokazima nadležnom sudu.

Komentari
0
Pošalji komentar
nta 1B8
Slažem se sa uslovima i pravilima pisanja pisanja komentara.
Povezane Vesti: