VMA poziva građane da prijave korupciju. Prijavite i vi!

Izvor: vma.mod.gov.rs | 28-Mar-2017 | 09:30

Prijavite korupciju i Vi.
 
Korupcija je odnos koji se zasniva zloupotrebom službenog, odnosno društvenog položaja ili uticaja, u javnom ili privatnom sektoru, u cilju sticanja lične koristi ili koristi za drugoga“ (Član 2 Zakona o agenciji za borbu protiv korupcije).

     
 
U najčešće oblike korupcije, krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja i sticanja lične koristi u oblasti zdravstva, ubrajaju se:
 
 - Traženje i primanje mita od pacijenata: novac, ali i svaka druga nezakonito stečena lična korist

 - Odlaganje pružanja zdravstvenih usluga: indirektan način vršenja pritiska na pacijenta da učini koruptivnu radnju, ličnim kontaktom ili preko posrednika, bez medicinski utemeljenih razloga za odlaganje zdravstvene usluge

 - Upućivanje pacijenata na lečenje u privatnu praksu: postoji razlika između obrazložene preporuke lekara da se određena procedura obavi u drugoj zdravstvenoj ustanovi u cilju postizanja brže dijagnostike i upućivanja pacijenata u konkretnu ordinaciju privatne prakse uz direktno kršenje prava pacijenata na zdravstvene usluge pokrivene zdravstvenim osiguranjem

 - Favorizovanje lekova određenih farmaceutskih kompanija: ukoliko pacijent nije u mogućnosti da kupi propisani lek mora mu biti propisana adekvatna zamena takođe sa pozitivne liste lekova, bez insistiranja na određenom proizvođaču
 
Za krivično delo korupcije u bilo kom obliku propisane su zakonske i disciplinske kazne prema Krivičnom zakoniku Republike Srbije, kao i Kodeksu profesionalne etike Lekarske komore Srbije. Krivična odgovornost odnosi se na sve učesnike koruptivne radnje: zdravstvene radnike, pacijente, predstavnike farmaceutskih kompanija ili posrednike.

U cilju preduzimanja mera zaštite i oslobađanja od odgovornosti, neophodna je prijava krivičnog dela  pre nego što ono bude otkriveno. Krivičnim delom se takođe smatra i svako lažno prijavljivanje koruptivnih radnji.

Ukoliko ste prilikom korišćenja usluga Vojnomedicinske akademije uočili etički i profesionalno neprihvatljive postupke u radu, postoji nekoliko načina da ih prijavite:

 - Odeljenju za vojnopolicijske poslove VMA
 - Republičkoj zdravstvenoj inspekciji
 - Agenciji za borbu protiv korupcije
 - Zaštitnicima prava osiguranih lica na VMA
 - Upravi VMA

preuzeto sa zvaničnog sajta VMA-e

Komentari
0
Pošalji komentar
PoT sMV
Slažem se sa uslovima i pravilima pisanja pisanja komentara.
Povezane Vesti: