"Put uspeha - sport! Medijana 2021"

Cilj ovog projekta je upravo pronalaženje alternative. Serijal reportaža i veb priloga predstaviće široj javnosti ove mlade ljude,kroz formu intervjua.