"U Sokobanju po zdravlje"

Sokobanja je vodeća banja u Srbiji kada je u pitanju zdravstveni turizam i jedno je od najposećenijih banjsko-klimatskih i turističkih mesta u našoj zemlji.