"Za korak napred - podrži osobe sa hendikepom"

Cilj projekta je poboljšanje javnog informisanja u cilju inkluzije osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Niša, umrežavanja i podizanja kapaciteta udruženja i organizacija koja se bave pitanjima osoba sa invaliditetom, kao i poboljšanje saradnje sa relevantnim institucijama u gradu Nišu u cilju veće socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom i suzbijanja različitih oblika nerazumevanja i diskriminacije prema osobama sa invaliditetom na teritoriji grada Niša.