Menja se zdravstvo Srbije: Spajaju se ustanove, izabrani lekari idu na teren, porođaji samo u bolnicama

Izvor: Niški portal | 18-Feb-2021 | 00:55

Zdravstveni sistem pretrpeće velike promene u narednim godinama - "Masterplan" na kojem radi Ministarstvo zdravlja predviđa spajanje i reorganizaciju ustanova, mogućnost "razmene" lekara i opreme, podelu ustanova na regione, a izabrani lekari ići će na teren u posetu najstarijim pacijentima.

Dokument koji se pojavio u javnosti je novi Plan optimizacije mreže ustanova zdravstvene zaštite iliti Masterplan zdravstva. Kako poručuju u Ministarstvu zdravlja, cilj ovih izmena je da se "poboljša kvalitet, pristupačnost i efikasnost zdravstvene zaštite, uz značajne uštede i povećanje ekonomske efikasnosti nacionalnog zdravstvenog budžeta, po uzoru na najbolje međunarodne prakse i uz uvažavanje situacije na terenu u Srbiji".
 
"Imajući u vidu globalne promene u načinu života ljudi, pre svega ubrzano starenje stanovništva i produžetak očekivanog trajanja života, ključni izazovi razvoja ogledaju se u potrebi prilagođavanja načina pružanja zdravstvene zaštite, jer će sve veći broj starijih ljudi sa više hroničnih bolesti zahtevati drugačija lečenja i drugačiji način pružanja zdravstvenih usluga. Kako bi se poboljšali ishodi lečenja, potrebna je bolja koordinacija zdravstvene zaštite i racionalnija upotreba resursa i unapređenje sistema finansiranja. S tim u vezi, kao posebni ciljevi Masterplana utvrđeni su približavanje mesta pružanja usluge pacijentu na nivou primarne zdravstvene zaštite, povećanje efikasnosti zdravstvenih ustanova, i poboljšanje kvaliteta zdravstvenih usluga, uz održivost zdravstvenog sistema", poruka je ministarstva.
 
Oni tvrde da je izradi predloga Masterplana prethodilo istraživanje stavova pacijenata, zaposlenih, medija, akademske javnosti, nevladinog sektora, privrede i drugih činilaca, a sada su u toku javne konsultacije pre konačnog usvajanja dokumenta u Ministarstvu zdravlja.
 
Prema Masterplanu, planiranje se u zdravstvu više neće raditi prema kapacitetu ustanove, već prema broju stanovnika, njihovim potrebama i mogućnosti ustanove da pruži uslugu. Promene će se realizovati u fazama - u prvoj fazi u prve tri godine, u drugoj fazi od četvrte godine i u naredne tri godine, i potom dugoročno, najkasnije do 15 godina.
 
Nacrtom je predviđeno da zdravstveni sistem u budućnosti bude podeljen na šest regiona - Vojvodina, Beogradski region, Zapadna Srbija, Šumadija i centralna Srbija, Istočna Srbija i Južna Srbija. Središte svakog regiona je po jedna centralna bolnica, za koju se planira da poseduje najbolju opremu i kadar i koja će raditi najsloženije procedure. Svaki region imaće regionalne apoteke, hitnu pomoć i druge ustanove.


 
Osnova sistema trebalo bi da budu domovi zdravlja, a bolnice sekundarnog i tercijarnog nivoa biće podeljene u četiri kategorije:
 
Lokalna ili opšta bolnica: Imaće interniste, ginekologiju i akušerstvo, pedijatriju, hirurgiju i prateće službe (radiologija, anesteziologija)
Okružna bolnica: Imaće sve kao i lokalna bolnica + još 15 usluga (urologija, neurologija, infektologija...)
Regionalna bolnica: Imaće sve usluge okružne bolnice + najmanje 70 odsto usluga tercijarnog nivoa zaštite
Centralna republička bolnica: To su Klinički centar Srbije, Klinički centar Vojvodine i Vojno-medicinska akademija. One će biti najopremljenije i najkompleksnije po pitanju usluga.
Masterplan predviđa spajanje ustanova radi razmene lekara i opreme - na primer, sve dečje bolnice su bliske po radu i mogu da razmenjuju kadar i opremu. Pojedine ustanove biće dugoročno spojene u celinu, s tim da neće biti otpuštanja zaposlenih, tvrde nadležni.

 
U Masterplanu za sada nije rastumačeno da li će biti novog zapošljavanja kadra, s obzirom na činjenicu da u zdravstvu već sada postoji dosta oblasti u kojima manjka lekara. Što se tiče opreme, predviđena je nabavka iz kredita, a za rekonstrukciju postoji plan prioriteta za narednih 15 godina.
 
Predviđeno je da do 2035. godine broj zdravstvenih ustanova u celoj mreži bude smanjen sa 313 na 117.
 
Zamisao je, kažu u ministarstvu, da pacijenti uslugu dobiju brže - u roku u sat vremena od prebivališta, bez obzira na to gde se nalaze, kao i da specijalistički pregledi budu dostupniji.

Komentari
0
Pošalji komentar
VqX Vse
Slažem se sa uslovima i pravilima pisanja pisanja komentara.
Povezane Vesti: