Jovana Kocić: Ko je DEFEKTOLOG i kada se možete obratiti defektologu?

Izvor: Niški portal | 28-Oct-2020 | 11:24
* Kada je vaše dete rođeno sa nekim faktorom rizika ili iz nekog razloga razvoj deteta ne teče uobičajnim tokom,
* Kada vaše dete ima razvojne smetnje u domenu kognicije, komunikacije, motorike, emocije i socijalizacije,
* Kada je vaše dete rođeno sa nekim sindromom koji utiče na razvoj deteta,
* Kada se kod deteta sumnja na poremećaj iz spektra autizma.
 

Defektolog  je stručnjak koji posmatra stanje detata prouzrokovano razvojnim smetnjama i sprovodi tretman stimulišući razvoj deteta u domenu kognicije, motorike, govora, emocije i socijalizacije.

Uloga defektologa je da stimulacijom razvoja deteta, kao i razvijanjem postojećih potencijala jača pojedine sposobnosti deteta, da adekvatnim pristupom i defektološkim tretmanom ublaži ili prevaziđe postojeće razvojne smetnje kod dece. Jedan od tretmana koji sprovodi defektolog jeste  Reedukacija psihomotorike, što čini skup pokreta i vežbi koje podstiču razvoj deteta i pomažu u tretmanu dece sa različitim smetnjama u razvoju.

Deci predškolskog uzrasta defektolog pomaže u savladavanju svakodnevnih aktivnosti kroz rutine hranjenja, oblačenja, govor, upotreba toaleta.  

Dok na školskom uzrastu stručnjak pomaže detetu u savladavanju nastavnog gradiva i pisanja u školi, pružajući defektološku podršku. Takođe, učestvuje u izradi individualnog obrazovnog plana ( skraćeno IOP2 ), shodno sposobnostima i mogućnostima deteta.

Defektolog kroz igru podstiče razvoj deteta i stvara uslove da ono usvaja znanja i veštine, koje će im život učiniti kvalitetnijim. U svom radu daje savete roditeljima, kako i na koji način mogu sami da pomognu svojoj deci.                                                                                                                                                                                                     

Jovana Kocić
Diplomirani defektolog oligofrenolog

BIOGRAFIJA 

Jovana Kocić rođena je 14.05.1986. godine u Jagodini. Nakon završene Medicinske škole u Zaječaru, upisuje Defektološki faklutet (FASPER) u Beogradu, smer oligofrenologija, koji završava 2010. godine Od decembra 2010.godine do danas radi u osnovnoj i srednjoj školi ,, Jelena Majstorović“ u Zaječaru, na mestu defektologa-oligofrenologa u posebnim uslovima rada. Pruža dodatnu defektološku podršku 2013. godine  u osnovnoj školi ,, Ljuba Nešić“ u Zaječaru. 2014. godine polaže ispit za licencu u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u Beogradu. Na proleće 2019. godine završava ,, Osnovni bazični kurs Montesori programa“ u Nišu. Iste godine upisuje Specijalističke akademske studije Rane intervencije u detinjstvu na Medicinskom faklutetu u Novom Sadu. U 2020. godini postaje član Tima ,,Otvorena vrata iza zatvorenih vrata“  u okviru projekta grada Zaječara, podržan od strane Vlade Švajcarske.
 

Komentari
0
Pošalji komentar
2Oh l6V
Slažem se sa uslovima i pravilima pisanja pisanja komentara.
Povezane Vesti: